Hoe en wanneer kunnen de scholen weer open?

Voor veel scholen een groot dilemma.

Scholen zijn niet ingericht om 1,5 meter afstand tussen leerlingen te bewaren. Laat staan dat de leerkracht dan ook nog door de klas wil lopen, hoe kan de leerkracht dan anderhalve meter afstand houden? Als ik er langer over nadenk komen er allemaal praktische problemen in mij op...

Hoe moet dat als leerlingen de klas binnenkomen? Het was al raar om geen handen te schudden.
Hoe moet dat als leerlingen elkaar tegen komen op de gang onderweg naar het toilet?
Hoe moet dat op het schoolplein? Kinderen zoeken elkaar toch op.
Hoe moet dat met kleuters? Mag de leerkracht die niet troosten als ze zijn gevallen?
Hoe moet dat in de klas? Het is onmogelijk om alle leerlingen uit de klas in het lokaal te hebben op anderhalve meter afstand. Moet er dan in 3 shifts lesgegeven gaan worden?

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer praktische zaken waarvoor ik nog geen oplossing heb kunnen bedenken.
Gaat het onderwijs er in de toekomst dan zo anders uitzien? Daar kan ik me geen voorstelling van maken, onderwijs in de klas op afstand.

Lees hier een artikel uit het Algemeen Dagblad, hieruit blijkt dat ook de politiek nog geen duidelijk visie of richtlijnen heeft voor de scholen.

 

Nieuwsuur

Ook het programma Nieuwsuur besteedde op 13 april 2020 aandacht aan deze uitdaging. Het item kan je hier terugzien.

Ook al blijkt dat het veilig is voor de kinderen om weer naar school te gaan, is het dan wel veilig voor de leerkrachten?
Veel van mijn collega's zijn al wat ouder (de gemiddelde leeftijd van "de leerkracht" in Nederland ligt rond de 50), of hebben ook ouders waar voor willen zorgen; hoe vatbaar zijn de leerkrachten voor Covid-19? Kunnen we dat risico nemen door de scholen weer open te laten gaan?

Ik geloof niet dat je les kunt geven aan kinderen en dan de hele dag anderhalve meter afstand houden. Kinderen komen naar je toe om een vraag te stellen, je wilt samen met de leerling het gemaakte werk bekijken, samen oefenen met lezen. Dit zijn allemaal hele gewone zaken op een schooldag, maar die kunnen niet (of heel lastig) op anderhalve meter afstand.

Besluit van de politiek.

Ik wacht dan ook in spanning het besluit van de politiek af, volgende week op 21 april.

Aan de ene kant hoop ik heel erg dat we weer naar school kunnen en mogen....

Maar als dat allemaal op anderhalve meter afstand moet gebeuren weet ik het zo net nog niet. Misschien dan toch maar liever nog even dicht blijven.

Maar wat de gevolgen daarvan dan zullen zijn???
Kunnen de leerlingen dan wel doorstromen naar de volgende groep?
Hoeveel achterstand lopen zij op?
Ik denk dat er dan hele grote verschillen zichtbaar zullen gaan worden, hoe krijgen we die gaten dan gedicht?

Eerste filmpje van juf Joyce staat online!

Het is zover!

Het is allemaal nog wat onwennig, maar het eerste filmpje van juf Joyce staat online.
In deze video leg ik uit wat werkwoorden zijn en hoe je ze kunt herkennen, natuurlijk met voorbeelden en oefeningen.
Als je het filmpje gaat bekijken, zorg dan dat je pen en papier bij de hand hebt!

Bekijk het hier!

 

Wat zijn werkwoorden?

Werkwoorden geven aan dat je iets doet, of dat er iets gebeurt. Dan is het nog steeds lastig, een paar voorbeelden om het duidelijker te maken:

  • lopen
  • werken
  • blijven
  • lezen

Dit zijn allemaal werkwoorden. Er zijn heel erg veel verschillende werkwoorden!

Bekijk het filmpje voor meer informatie en uitleg!

 

Waar wil jij meer over weten?

Laat me weten waarover jij graag meer uitleg zou willen hebben!
De persoonsvorm?
Het onderwerp?
Breuken?

Vertel het mij, dan kan ik daar misschien mijn volgende filmpje over maken!

Alle scholen gesloten door het corona-virus.

Wat een rare tijden!

Alle scholen zijn nu gesloten vanwege het corona-virus. Tot hoe lang zal dat gaan duren?

Door de regering is nu gezegd dat alle scholen tot maandag 6 april gesloten blijven, maar zouden de scholen echt dan al open kunnen gaan? Ik vraag het mij af….

Laten we in ieder geval hopen dat de scholen zo snel mogelijk weer veilig open kunnen!

In de tussentijd moeten de leerlingen wel aan het werk blijven. Oefenen met eerder geleerde stof, herhalen.

Bekijk af en toe ook een filmpje met extra uitleg op deze site of beluister een voorlees-video!

Veel succes!

Bericht NOS over sluiting door corona.

Bericht op AD.nl over sluiting door corona.

Staking leerkrachten.

Foto van NOS.

Kijk hier een filmpje over de staking op AD.nl.

Gisteren en vandaag staken de leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe kan het toch dat er nog steeds niet voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs?

Ik verbaas me er heel vaak over dat er steeds meer taken neergelegd worden in “het onderwijs”. Veel opvoedkundige taken worden op het bordje van de school gelegd. Het is de taak van ouders/verzorgers om de kinderen op te voeden en het is de taak van school om de kinderen les te geven.

Is het bijvoorbeeld een taak van school om les te geven over obesitas, drugs en alcohol of seksuele voorlichting? Is de hoofdtaak van school niet om de leerlingen te onderwijzen en dan bij voorkeur goed leren lezen, rekenen en spellen.

In dit artikel uit Trouw uit 2013 (!!) wordt al ingegaan op de te hoge werkdruk voor leraren door de extra taken. Denk hierbij ook aan de uitgebreide handelingsplannen of groepsplannen die gemaakt moeten worden.

Het is tijd dat er echt veranderingen komen!

Wat is nodig voor beter onderwijs?

Onlangs las ik dit artikel van Tom Braams op De Onderwijspsycholoog.nl: “Waarom behoort het Nederlandse onderwijs niet tot de beste in de wereld? We weten toch wat werkt in het onderwijs?”. Een zeer interessant artikel over de kwaliteit van onderwijs in Nederland. Hoe komt het dat een aantal jaar geleden Nederland tot de onderwijstop van alle landen behoorde en nu is weggezakt? 

Meneer Braams stelt dat de oorzaak het constructivisme is: “Ik denk dat een belangrijke boosdoener het constructivisme is: de filosofie dat kinderen veel beter leren als dit op een natuurlijke manier gebeurt, namelijk zelfontdekkend en zelfsturend. Kinderen ‘construeren’ daardoor hun eigen kennis in plaats van die ‘opgedrongen’ te krijgen door volwassenen. In Nederland is de constructivistische onderwijsbenadering de kern van allerlei onderwijsvernieuwingen, hoewel nooit gebleken is dat ze effectief was.” 

Ik kan me goed vinden in zijn oplossing, meneer Braams stelt dat leraren terug moeten naar het geven van instructie, dat heeft het onderwijs nodig! Hij zegt: “1) leraren moeten (bijna) al hun tijd kunnen besteden aan lesgeven, 2) ze geven instructie, instructie, instructie, en scholen zich bij tot excellente didactici, 3) scholen werken bij de kernambities alleen met evidence based methodes, 4) alle leerlingen krijgen optimale instructie.” Het onderwijs in Nederland kan veel beter worden als deze prioriteiten gesteld worden.

Wat vind jij?

Lees het hele artikel: https://de-onderwijspsycholoog.nl/waarom-behoort-het-nederlandse-onderwijs-niet-tot-de-besten-in-de-wereld-we-weten-toch-wat-werkt-in-het-onderwijs/

Niet doorslaan in bijlessen.

Archieffoto van RTL Nieuws bij het artikel.

Er verschijnen veel berichten in de media over bijles aan (basisschool)leerlingen. Is het wel of niet verstandig?

Wat is wijsheid? In veel gevallen kan het heel erg goed zijn om bijles te regelen voor je kind. Misschien is het erg druk in de klas en heeft jouw kind moeite om de lessen te volgen en kan een uurtje bijles in de week net even voor die benodigde (extra) uitleg zorgen waardoor je kind goed blijft presteren op school.

Of misschien heeft jouw kind moeite met rekenen of lezen. Het is dan fijn dat de leerlinge in een rustige omgeving extra uitleg kan krijgen, waardoor het op school beter zal gaan.

Op de website van RTL Nieuws is een artikel te vinden over bijlessen, hier kun je dat lezen. Daarin wordt gesteld dat bijlessen in veel gevallen zinvol zijn, maar dat we met elkaar niet moeten doorslaan. Ik ben van mening dat een kind ook vooral lekker kind moet zijn. Dat betekent dat leerlingen na schooltijd ook moeten (buiten) spelen met vriendjes, sporten en af en toe gamen!